Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dewch o hyd i'ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref agosaf

Darperir Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref/Safleoedd Amwynder Dinesig gan y Cyngor i breswylwyr gael gwared ar eu gwastraff cartref.

Lleoliadau Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref

Mae dwy ganolfan ailgylchu gwastraff cartref yn y Fwrdeistref, sef:

  • Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Aberfan, Heol Aberfan, Merthyr Tudful, CF48 4QE
  • Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Dowlais, Y Bont, Hen Heol Gellifaelog, Dowlais, Merthyr Tudful, CF48 3DA
Oriau Agor

Mae Aberfan a Dowlais ar agor pob dydd rhwng yr oriau canlynol:

  • 09:00 - 20:00 Rhwng 1 Ebrill – 31 Hydref (Amser Haf Prydain)
  • Amser cau ar gyfer oriau agor yn ystod yr Haf yw 20:00. Ni chaiff neb fynediad i'r safle ar ol 19:50.
  • 09:00 - 16:30 Rhwng 1 Tachwedd – 31 Mawrth (Amser Gaeaf Prydain)
  • Amser cau ar gyfer oriau agor yn ystod y Gaeaf yw 16:30. Ni chaiff neb fynediad i'r safle ar ol 16:20.

Noder: Mae’r oriau agor yn newid gydag oriau amser haf Prydain. Mae’r ddau safle ar gau ar Ddydd Nadolig a Dydd Calan.

Noder: Mae’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref ar gyfer gwastraff cartref yn unig, ni dderbynnir gwastraff masnachol. Mae’n anghyfreithlon cael gwared ar wastraff masnachol mewn canolfannau ailgylchu gwastraff cartref a bydd mynediad i fasnachwyr yn cael ei wrthod.

Noder: Yn sgil amodau trwyddedu safle yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Dowlais ac Aber-fan, ni allwch adael unrhyw wastraff/ailgylchu y tu allan i oriau gweithredu’r safle. Wrth ymweld â’r safleoedd hyn sicrhewch fod gennych ddigon o amser i adael eich deunyddiau ac ymadael â’r safle cyn yr amser cau swyddogol.

Ymweld â’r Safle
  • Rhaid i breswylwyr wahanu’u gwastraff cymaint ag y bo’n ymarferol a chael gwared arno yn y cynwysyddion perthnasol ar y safle
  • Ni cheir mynediad i’r safle i lorïau neu gerbydau dros 3.5 tunnell
  • Os ydych yn dod â’ch gwastraff i’r safle mewn cerbyd masnachol neu â threlar heb drwydded ni fyddwch yn cael gadael eich gwastraff

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y