Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwasanaethau Profedigaeth

Nod Gwasanaethau profedigaeth yw darparu cymorth a chyngor defnyddiol o ran trefniadau i ymdrin â marwolaeth.

 

Claddu ac Amlosgi

Cewch wybodaeth am safleoedd mynwent drwy ddefnyddio ein map lleoliad.

Cofebion

Gwybodaeth am y cyfrifoldeb a'r rheoliadau o gael cofeb a hefyd o feintiau plot a ganiateir.

Ffioedd a Thaliadau Mynwentydd

Gwiriwch y taliadau ar gyfer Claddu, hawliau claddu neilltuedig, a chofebion.

Safleoedd Mynwentydd ac Amlosgfeydd

Map rhyngweithiol o doiledau cyhoeddus ym Merthyr Tudful a ledled Cymru.

Cymorth i Dalu Costau Angladd

Ble i fynd am gymorth gyda chostau angladd.

Cyngor a chefnogaeth mewn profedigaeth

Gwasanaethau cefnogaeth a allai helpu os byddwch angen siarad.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y