Ar-lein, Mae'n arbed amser

Rheoli Traffig

Sut i wneud cais am farciau ffordd newydd, sut i wneud cais i gau ffyrdd, gwybodaeth am y cynllun traffig a rhagor.

Llinellau melyn

Gwybodaeth am linellau melyn a sut i ofyn am farciau ffordd newydd.

Arwyddion

Rhoi gwybod am arwydd traffig sydd wedi ei ddifrodi.

Cyfyngiadau pwysau

Gwybodaeth am gyfyngiadau pwysau ar briffyrdd.

Cau ffyrdd a dargyfeirio traffig

Gwneud cais i gau ffordd dros dro ar gyfer digwyddiad arbennig.

Cyfyngiadau Cyflymder

Gwybodaeth am gyfyngiadau cyflymder ar gyfer pob math o gerbydau.

Caniatáu Gorymdaith

Beth sydd angen i ni ei wybod os ydych chi’n bwriadu cynnal digwyddiad.

Arwyddion Twristiaid

Gofyn am arwydd twristiaid newydd.

Cau Ffordd yn Barhaol

Pwy i gysylltu ag o i gael gwybodaeth gyffredinol am gau ffyrdd.

Twmpathau arafu

Beth rydym ni’n ei wneud i leihau cyflymder a sut allwch chi ofyn am fesurau arafu traffig.

Polisi Parcio Preswylwyr

Parcio i breswylwyr a chynlluniau trwydded.

Cynlluniau Traffig

Sut i ofyn am gynllun diogelwch ffordd.

Hysbysiadau Cyhoeddus

Gwybodaeth ynghylch Hysbysiadau Gorchmynion Rheoli Traffig sydd mewn grym ar hyn o bryd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ffordd Caedraw, Merthyr Tudful gorchymyn 2023

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ffordd Caedraw, Merthyr Tudful gorchymyn 2023