Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Cyngor ac arweiniad ar gynllunio a rheoli adeiladu a gwneud cais.Rheolaeth ar Faterion Adeiladu

Rheoliadau Adeiladu, Strwythurau Peryglus a Dymchwel Adeiladau

Cadwraeth

Ardaloedd cadwraeth ac asedau treftadaeth.

Cynllun Datblygu Lleol Amnewid 2016–2031

Gwybodaeth ynghylch Cynllun Datblygu Lleol Amnewid 2016–2031.

Cefn Gwlad a’r Amgylchedd Naturiol

Darganfod gwybodaeth am gefn gwlad a’r amgylchedd naturiol.

Cyngor cyn i chi wneud cais

Sut i gyflwyno cyngor cyn ymgeisio ac amserlen codi tâl

Cyngor ac Arweiniad ar Gynllunio

Defnyddiwch y Porth Cynllunio am gyngor ac arweiniad

Gwneud Cais Cynllunio

Defnyddiwch y Porth Cynllunio i wneud cais ar-lein neu lawrlwythwch ffurflenni cais cynllunio

Polisi Cynllunio

Y Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadir a Chanllawiau Cynllunio Ychwanegol

Gorfodaeth Cynllunio

Gwybodaeth am achosion posibl o dorri rheolaeth gynllunio

Chwiliadau Cynllunio a Rhestrau Wythnosol

Edrychwch ar geisiadau cynllunio a'r Rhestrau Wythnosol diweddaraf.

Apeliadau Cynllunio

Sut i weld apeliadau cynllunio.

Rheoli datblygiad

Cyfrifoldebau’r Tîm Rheoli Datblygu.

Perfformiad Blynyddol

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi perfformiad yr adran gynllunio.

Ymgynghoriadau Cynllunio

Gweld yr ymgynghoriadau cynllunio cyfredol.

Gwrychoedd uchel

Cwyno am wrychoedd uchel, cyngor ac arweiniad

Gorchmynion Cadw Coed

Eglurhad o’r ddeddfwriaeth sy’n rheoli Gorchmynion Cadw Coed a gwarchod coed mewn ardaloedd cadwraeth.

Pridiannau tir lleol - chwiliad personol

Cyngor ar sut i gynnal chwiliad

Archaeoleg Gwybodaeth Leol

Gwybodaeth am safleoedd o ddiddordeb archaeolegol a daearegol ym Merthyr Tudful.

Cloddiadau a chyngor archaeolegol

Lle i gael cyngor ar weddillion archaeolegol.