Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Cyngor ac arweiniad ar gynllunio a rheoli adeiladu a gwneud cais.Rheolaeth ar Faterion Adeiladu

Rheoliadau Adeiladu, Strwythurau Peryglus a Dymchwel Adeiladau

Cadwraeth

Ardaloedd cadwraeth ac asedau treftadaeth.

Cynllun Datblygu Lleol Amnewid 2016–2031

Gwybodaeth ynghylch Cynllun Datblygu Lleol Amnewid 2016–2031.

Cefn Gwlad a’r Amgylchedd Naturiol

Darganfod gwybodaeth am gefn gwlad a’r amgylchedd naturiol.

Ceisiadau Cynllunio

Sut i Gyflwyno'ch Cais Cynllunio.

Cyngor ac Arweiniad ar Gynllunio

Defnyddiwch y Porth Cynllunio am gyngor ac arweiniad

Ffurflenni Cais Cynllunio

Lawrlwythwch ffurflenni cais cynllunio neu defnyddiwch y Porth Cynllunio i wneud cais ar-lein.

Polisi Cynllunio

Y Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadir a Chanllawiau Cynllunio Ychwanegol

Gorfodaeth Cynllunio

Gwybodaeth am achosion posibl o dorri rheolaeth gynllunio

Chwiliadau Cynllunio a Rhestrau Wythnosol

Edrychwch ar geisiadau cynllunio a'r Rhestrau Wythnosol diweddaraf.

Cynllunio Rheoli Hysbysebu

Lle i gael cyngor ar arddangosfeydd hysbysebu arfaethedig.

Perfformiad Blynyddol

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi perfformiad yr adran gynllunio.

Gwrychoedd uchel

Cwyno am wrychoedd uchel, cyngor ac arweiniad

Pridiannau tir lleol - chwiliad personol

Cyngor ar sut i gynnal chwiliad