Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwrandawiad 4: Dyraniadau safleoedd (27 Meh)

Iau 27 Meh 2019 am 10:00 – Dyraniadau safleoedd strategol a safleoedd tai

Agenda

Rhestr o gyfranogwyr ac unrhyw ddatganiadau pellach a gyflwynwyd:

ID – Cynrychiolydd / Asiant

Cyflwyno Datganiad Pellach

Presennol 

MTCBC  M4-MTCBC

115 - Marvel Cyf cynrychiolwyd gan WYG – SW3.4

 -

 Y

116 - Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi – Cyffredinol

 M4-116 HBF

 N

132 - Grŵp Menter Merthyr– SW3.8; Cyn Safle Adfywio Gwaith Dur Ivor

 -

 Y

207 - Ymddiriedolaeth Treftadaeth Merthyr Tudful – AAS Hoover

 M4-207 MTHT

 Y

258- Elan Homes Cyf cynrychiolwyd gan JCR Cynllunio Cyf – AAS Hoover

 -

 Y

287 - Mr Jim Davies – SW3.31

 M4-287 Davies  Y

289 Mr Paul Price / Mrs Shirley Price – SW3.31 ac ar ran Preswylwyr Cwrt Nant Llwynog – SW3.34

 -  Y

333 - Mr Spencer Lees – SW3.5

 -

 N

DATGANIADAU ANGHYFRANOGOL:

   

119 - Dŵr Cymru Welsh Water – Cyffredinol 

M4-119 DCWW

N

ED043 - Atodiad 3 Diwygiedig y Cyngor i Ddatganiad y Gwrandawiad  (27.06.19)

ED044 - Safle Arfaethedig ym Mrondeg a drafodwyd yng Ngwrandawiad 4 (Marvel Ltd 27.06.19) 

ED045 - Schedule Wythnos 1 Pwyntiau Gweithredu sy’n codi o Wrandawiadau 1 i 5 (11.07.19) 

Cysylltwch â Ni