Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dogfennau Cyflwyniad Cynllun Datblygu Lleol Amnewid 2016 – 2031

Dogfennau Cyflwyno

Y Dogfennau Cyflwyno a restrir isod yw’r dogfennau CDLl sydd wedi cael eu cyflwyno gan y Cyngor i Lywodraeth Cymru a’r Arolygaeth Gynllunio ar 21 Ionawr 2019. Yn dilyn cau ymgynghoriad cyhoeddus y Newidiadau Canolbwyntiedig ar 4 Mawrth 2019 caiff Archwiliwr Cynllunio annibynnol ei benodi i ystyried cadernid y CDLl Amnewid. Yna caiff hysbysiad ei ddarparu ar wefan y Cyngor ac i holl gynrychiolwyr y person a benodwyd ar ran Gweinidogion Llywodraeth Cymru i arwain yr Archwiliad, yn cynnwys manylion am y lle a’r amser y caiff yr Archwiliad ei gynnal. 

Caiff manylion pellach o’r Archwiliad i’r CDLl Amnewid eu cyhoeddi ar wefan Archwiliad a fydd yn sefydlu’r canlynol yn dilyn penodi’r Archwiliwr Cynllunio. Caiff gwefan yr Archwiliad ei diweddaru drwy gydol yr Archwiliad wrth i fanylion pellach am y trafodion ddyfod ar gael.

Dogfennau Cynllun Lleol 

Dogfennau Sail Tystiolaeth

Cysylltwch â Ni