Ar-lein, Mae'n arbed amser

Rhaglen Glanhau’r Strydoedd

Rhaglen Glanhau’r Strydoedd

 

Rhoi gwybod am stryd sydd angen ei glanhau

Rhoi gwybod am stryd sydd angen ei glanhau

Hysbysu am Graffiti

Hysbysu am Graffiti fel y gallwn ei ddileu.

Rhoi gwybod cwn yn baeddu

Rhoi gwybod cwn yn baeddu.

Cael gwared ar anifeiliaid marw

Gwybodaeth am gael gwared ar anifeiliaid marw o'r briffordd.

Rhoi gwybod am fin sbwriel cyhoeddus neu fin ci

Rhoi gwybod am fin sbwriel cyhoeddus neu fin ci sydd angen ei wagio neu ei atgyweirio

Talu'ch dirwy sbwriel

Talu'ch dirwy sbwriel ar-lein.

Adrodd dipio anghyfreithlon

Gadael gwastraff yn anghyfreithlon ar unrhyw dir yw tipio, boed yn dir preifat neu o eiddo i’r Cyngor.