Ar-lein, Mae'n arbed amser

Hysbysu am Graffiti

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn er mwyn hysbysu am graffiti.

Rydym yn ystyried graffiti yn ddifrifol iawn.

Os yw'r graffiti'n sarhaus neu ymosodol rydym yn ceisio cael gwared arno neu baentio drosto o fewn un diwrnod gwaith o gael gwybod amdano. Mae graffiti sarhaus yn cynnwys unrhyw iaith anweddus; datganiadau gyda chynnwys hiliol, gwleidyddol neu grefyddol; neu unrhyw ddelwedd neu sylw eglus.