Croeso i MERTHYR.GOV.UK

Y lle gorau i chwilio am wasanaethau a gwybodaeth y llywodraeth
Symlach, cliriach, cyflymach

Ardrethi Busnes

Gwybodaeth am dalu'ch ardrethi busnes ac ymholiadau am gyfrifon.

Grantiau Busnes a Chyllid

Gwybodaeth am y grantiau a'r arian sydd ar gael i gynorthwyo busnesau.

Tendrau a chaffael

Dysgwch am y prosesau a'r gweithdrefnau caffael a dewch o hyd i fanylion unrhyw gontractau rydym yn ceisio'u tendro.

Trwyddedau

Mae gwybodaeth am bob math o drwydded ar gael yma, o drwyddedau adloniant ac alcohol i fusnesau bwyd, manwerthwyr stryd a hamdden.

Cymorth a chyngor ar fusnes

O grantiau a benthyciadau busnes i gyngor ar fusnes a chymorth i ddechrau busnes.

Cynllunio ar gyfer busnesau

Gwybodaeth am gynllunio a gwasanaethau rheoli adeiladu yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Gwastraff Masnachol

Find out about commercial waste collections and disposal sites.

Hylendid bwyd ar gyfer busnesau

Arolygon a safonau ar gyfer busnesau bwyd.

Safonau masnachu

Cyngor ar gydymffurfio i fusnesau

Gwybodaeth i Landlordiaid

Rhentu eiddo ac achrediad landlord.

Lechyd a Diogelwch

O adrodd ar ddamwain yn y gweithle i arolygon, archwiliadau a chyrsiau hyfforddi.

Tir, Eiddo a Chyfleusterau

O edrych am safle ar gyfer busnes a chwiliadau tir lleol i gofrestru safleoedd.

ay o wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y