Ar-lein, Mae'n arbed amser

Trwyddedau Tacsi

Gwybodaeth ar a sut i wneud cais am y trwyddedau tacsi amrywiol.

Trwydded gyrwyr cerbydau hacni

Gwybodaeth am sut i wneud cais am drwydded gyrrwr Cerbyd Hacni

Trwydded Cerbyd Hacni (Tacsi)

Gwybodaeth am sut i wneud cais am drwydded Cerbyd Hacni

Trwydded Gyrru Cerbyd Llogi Preifat

Gwybodaeth am sut i wneud cais am drwydded gyrrwr Cerbyd Llogi Preifat

Trwydded Gweithredwyr Cerbydau Llogi Preifat

Gwybodaeth am sut i wneud cais am drwydded Gweithredwr Llogi Preifat

Trwydded Cerbyd Llogi Preifat

Gwybodaeth am sut i wneud cais am drwydded cerbyd Llogi Preifat

Gosod ffioedd tacsi

Gwybodaeth am osod ffioedd tacsi

Darpariaeth safleoedd tacsi

Mae safleoedd tacsi ar gael ar y stryd at ddefnydd cerbydau hackney nid cerbydau hurio preifat

Rhestr Cerbydau Dynodedig

Dynodedig ar gyfer bwriadau Adran 165 Deddf Cydraddoldeb 2010