Ar-lein, Mae'n arbed amser

Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf

Trails barriers survey

Mae’r Cyngor yn gofyn i breswylwyr gymryd rhan mewn ymgynghoriad er mwyn gwneud ein llwybrau yn hygyrch trwy gael gwared a rhwystrau. Mae llwybrau Teithio Llesol ym Merthyr Tudful- yn cynnwys y Daith…

1 (1)

Cyn diwedd tymor yr haf, cydweithiodd disgyblion blwyddyn 5 ysgolion cynradd Troedyrhiw ac Ynysowen i greu ap gyda chyngor rhyngweithiol ar arfer cynaliadwy i daclo newid hinsawdd. Daeth y syniad gan…

Merthyr Tydfil CBC Logo

Mae arweinydd y Cyngor Bwrdeistref Sirol wedi galw am drafodaethau brys gydag arweinwyr economi a thrafnidiaeth Cymru oherwydd y problemau parhaus gyda bysiau Stagecoach ym Merthyr Tudful. Mae’r Cyng.…

Pontmorlais Victorian Day

Bydd nifer o ffyrdd canol y dref ar gau yn ystod y dydd, dydd Iau (Awst 18) ar gyfer ‘Diwrnod Treftadaeth Oes Fictoria’ Treflun Pontmorlais. Rhwng 6am a 4:30pm, bydd y ffyrdd ar gau ar: Stryd Fawr Po…

10-8-22-HJ-MTEC-411A0687

Mae 2022 yn dynodi saith mlynedd ers sefydlu Canolfan Fenter Merthyr Tudful (MTEC) — prosiect cydweithredol rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Tydfil Training, sy’n cefnogi anghenion busn…

Merthyr master cmyk

Yr wythnos hon mae’r Cyngor wedi cyflwyno bar offer y gallwch weld ar y wefan, o’r enw ‘Recite me’ gyda’r bwriad o wneud y testun yn haws ei ddarllen, ei glywed a’i ddeall. Mae’r bar offer Recite Me y…

Merthyr master cmyk

Dros y misoedd diwethaf, mae croeso twym galon wedi ei estyn at ddinasyddion y Wcráin sydd wedi cyrraedd y Fwrdeistref Sirol. Mae hyn wedi bod yn bosib oherwydd caredigrwydd pobl Merthyr Tudful, sydd…

ERS Silver Logo 2022 (Welsh) (002)

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi ennill gwobr Arian gan y Weinyddiaeth Amddiffyn yn ei Chynllun Cydnabod Cyflogwyr Amddiffyn. Mae’r cynllun sy’n cynnwys gwobr efydd, arian ac aur i sef…

Merthyr Tydfil CBC Logo

Mae’r Cyngor yn parhau gyda'i chynlluniau o wneud newidiadau mewn diogelwch y ffordd ger dwy ysgol gynradd yn dilyn cytundeb oddi wrth breswylwyr lleol. Roedd pryderon wedi codi am ddiogelwch yn Ysgol…

Heritage Victorian Day Media Advert Welsh

Gall ymwelwyr a phreswylwyr Merthyr Tudful fynd yn ôl mewn amser y mis yma wrth i ganol y dref gynnal diwrnod Fictorianaidd- rhywbeth i’r teulu cyfan ei fwynhau. O 11am - 3pm ddydd Iau Awst 18 mae ‘Di…

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni