Ar-lein, Mae'n arbed amser

Newyddion Diweddaraf

Nicole

Mae Maethu Cymru Merthyr Tudful wedi penodi Ymarferydd Therapiwtig ymroddedig a llawn amser i weithio gyda theuluoedd maeth a'u cefnogi. Mae hyn yn cynrychioli ymrwymiad enfawr gan yr Awdurdod Lleol i…

carers week

Eleni, thema Wythnos y Gofalwyr yw ‘Rhoi gofalwyr ar y map’ ac mae’n cael ei chynnal rhwng 10 ac 16 Mehefin. Mae’n ymgyrch ar gyfer y DU sydd yn cefnogi gofalwyr di-dâl drwy godi eu hymwybyddiaeth yn…

Mural

Mae Merthyr Tudful wedi bod yn gweithio gyda'r artist lleol Tee2Sugars a phlant lleol i greu murlun hardd sy'n dathlu'r gwahaniaeth y mae maethu awdurdodau lleol yn ei wneud i bobl ifanc. Y penwythnos…

CAU FFYRDD BRYS

31 Mai 2024
438299927_752079307054280_1977475750069371888_n

CAU FFYRDD BRYSMae Dŵr Cymru wedi gofyn am gau ffordd ar unwaith ar Ffordd Cyfarthfa, sydd wedi'i lleoli ar gyffordd Travis Perkins i gyffordd ardal Ddiwydiannol Cyfarthfa. Mae'r adran wedi'i hamlygu…

football

Yn ddiweddar cynhaliwyd twrnamaint pêl-droed amlddiwylliannol, a gynhaliwyd yng nghlwb pêl-droed Penydarren, fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb. Wedi’i drefnu gan Heddlu De Cymru, ar y…

Urdd

Wythnos nesaf, bydd disgyblion o Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn arddangos eu sgiliau, eu dysg a’u talentau wrth iddynt gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2024. Bydd pobl ifainc ta…

Headshot - square

Etholwyd y Cynghorydd John Thomas yn Faer Merthyr Tudful yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor, Ddydd Mercher 15 Mai 2024 a bydd yn disodli’r Cynghorydd Malcolm Colbran fel Dinesydd Cyntaf y F…

Prosecuted 2

Ar 15 Mai 2024 yn Llys Ynadon Merthyr Tudful, cafwyd Lisa Hunt o Ferthyr Tudful yn euog am droseddau o dan y Ddeddf Nodau Masnach mewn perthynas â chyflenwi nwyddau ffug. Cafwyd Lisa Hunt yn euog o sa…

Hoover

Mae’r newyddion am gau safle Hoover ym Merthyr Tudful yn nodi diwedd cyfnod i’n tref. Mae’r cwmni wedi cyflogi miloedd o’n preswylwyr dros y blynyddoedd gan ddod a diwydiant yr oedd mawr ei angen yn d…

FINED graphic

Dirwyo Dogsden Day Care Ltd a'i Gyfarwyddwr Julian Bones am hysbysebu camarweiniol, yn Llys Ynadon Merthyr yn dilyn ymchwiliad Safonau Masnach. Ymddangosodd Julian Bones, Cyfarwyddwr Dogsden Day Care…

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni