Ar-lein, Mae'n arbed amser

Sut i ailgylchu yn gywir

Helpwch ni i ailgylchu trwy roi'r deunyddiau cywir yn y cynhwysydd cywir neu bin.

Black Recycling Box

Edrychwch ar yr hyn y gallwch chi ac na allwch ei waredu yn eich gwyrdd neu'ch du Blwch Ailgylchu

Sach Ailgylchu Amldro Glas

Edrychwch ar yr hyn y gallwch chi ac na allwch ei waredu yn eich Sach Ailgylchu Ail-ddefnyddio.

Bin neu Cadi Gwastraff Bwyd

Edrychwch ar yr hyn y gallwch chi ac na allwch ei waredu yn eich Bin Gwastraff Bwyd neu Cadi.

Sach Gwastraff Gardd Amldro Gwyrdd

Edrychwch ar yr hyn y gallwch chi ac na allwch ei waredu yn eich Sach Gwastraff Gardd Adnewyddadwy.

Bin Olwynion

Edrychwch ar yr hyn y gallwch chi ac na allwch ei waredu yn eich Bin Olwyn.

Compostio

Torrwch lawr ar eich sbwriel trwy gompostio a darganfod sut i brynu bin compost

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y