Talu treth cyngor

Talu treth cyngor

Costau Treth Cyngor

Bandiau a Chostau Treth Cyngor

Gostyngiadau i fand treth cyngor pobl anabl

Efallai gallwch hawlio gostyngiad os ydy rhywun sy'n byw yn yr eiddo'n anabl yn barhaol

Gostyngiadau i Dreth Cyngor

Edrychwch a ydych yn gymwys i dalu llai

Eithriadau i Dreth Cyngor

Edrychwch i weld a yw'ch eiddo wedi'i eithrio rhag talu Treth Cyngor

Gostyngiad Treth Cyngor

Os ydych ar incwm isel efallai gallwch hawlio gostyngiad i'ch bil

Ydych chi'n cael anhawster yn talu'ch bil Treth Cyngor?

Cymorth i leihau'ch bil a'r hyn sy'n digwydd os nad ydych yn talu'ch bil Treth Cyngor

Adnewyddu Treth Cyngor

Gwybodaeth am adnewyddu i'r rheini sy'n hawlio gostyngiad

ay o wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng h I L ll m N O P ph r rh s T th U w Y