Ar-lein, Mae'n arbed amser

Swyddi Gwag Presennol

Swyddi Gwag mewn ysgolion
Caiff yr holl swyddi gwag mewn ysgolion eu hysbysebu bellach ar eteach. Ewch i Swyddi Gwag mewn ysgolion ar Eteach.

Gofynion Asiantaeth Dros Dro trwy Pertemps
Gweithio mewn partneriaeth â Chynghorau Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Blaenau Gwent mae Asiantaeth Pertemps.

Canolfan Byd Gwaith
Mae'r cyflogwr Partneriaeth Cyflogaeth Leol hwn yn rhannu gwybodaeth am ddechreuwyr newydd â'r Ganolfan Byd Gwaith at ddibenion ystadegol yn unig. Ewch i wefan DWP am ragor o wybodaeth.

Gwneud cais am swydd ar-lein

Yn Gadarn O Blaid Pobl Anabl

Cysylltwch â Ni

A oeddech yn chwilio amdano?

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y