Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dysgu ym Merthyr Tudful

Gwybodaeth Gyffredinol am yr Ysgol

Gwybodaeth Gyffredinol am yr Ysgol

Derbyn i Ysgolion

Gwnewch gais am le Ysgol a sut i apelio os na fyddwch chi'n cael yr Ysgol o'ch dewis chi.

Gwasanaeth Lles Addysg a Phresenoldeb

Gwasanaeth Lles Addysg a Phresenoldeb

Cymorth i Grwpiau Lleiafrifol

Cymorth i Grwpiau Lleiafrifol

Addysg yn y Cartref i’ch Plentyn

Addysg yn y Cartref i’ch Plentyn

Dysgu Cymunedol i Oedolion

Dewch o hyd i gwrs neu wybodaeth am fentrau cyflogaeth a hyfforddiant.

Gwasanaeth Ieuenctid

Gwasanaeth Ieuenctid

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gwybodaeth am Anghenion Dysgu Ychwanegol

Llesiant ac Ymddygiad

Llesiant ac Ymddygiad

Y Blynyddoedd Cynnar a Dechrau’n Deg

Y Blynyddoedd Cynnar a Dechrau’n Deg

Gwasanaeth Cerdd

Gwasanaeth Cerdd

Cynllun Strategaeth Cymraeg mewn Addysg

Sut rydym ni yn anelu at gyrraedd canlyniadau a thargedau a amlinellir yn ei Chynllun Strategaeth Cymraeg mewn Addysg.

Fforwm Cyllideb Ysgolion

Fforwm Cyllideb Ysgolion

Dolenni Allweddol

Dolenni Allweddol

Ysgolion yr 21ain Ganrif

Darganfyddwch am brosiect buddsoddi Ysgolion 21ain Ganrif.

Llywodraethwyr Ysgol

Gwybodaeth i Lywodraethwyr ac i ddarpar Lywodraethwyr Ysgol.

Education Other Than at School

Nid yw pob plentyn yn hapus i gael ei addysgu mewn amgylchedd traddodiadol, yn y ffordd draddodiadol.