Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dysgu ym Merthyr Tudful

Gwybodaeth Gyffredinol am yr Ysgol

Gwybodaeth Gyffredinol am yr Ysgol

Gwybodaeth Gyffredinol am yr Ysgol

Derbyn i Ysgolion

Derbyn i Ysgolion

Gwnewch gais am le Ysgol a sut i apelio os na fyddwch chi'n cael yr Ysgol o'ch dewis chi.

Gwasanaeth Lles Addysg a Phresenoldeb

Gwasanaeth Lles Addysg a Phresenoldeb

Gwasanaeth Lles Addysg a Phresenoldeb

Cefnogaeth i Grwpiau Lleiafrifol

Cefnogaeth i Grwpiau Lleiafrifol

Gwybodaeth a Chefnogaeth i Grwpiau Lleiafrifol

Addysg yn y Cartref i’ch Plentyn

Addysg yn y Cartref i’ch Plentyn

Addysg yn y Cartref i’ch Plentyn

Dysgu Cymunedol i Oedolion

Dysgu Cymunedol i Oedolion

Dewch o hyd i gwrs neu wybodaeth am fentrau cyflogaeth a hyfforddiant.

Gwasanaeth Ieuenctid

Gwasanaeth Ieuenctid

Gwasanaeth Ieuenctid

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gwybodaeth am Anghenion Dysgu Ychwanegol

Llesiant ac Ymddygiad

Llesiant ac Ymddygiad

Llesiant ac Ymddygiad

Y Blynyddoedd Cynnar a Dechrau’n Deg

Y Blynyddoedd Cynnar a Dechrau’n Deg

Y Blynyddoedd Cynnar a Dechrau’n Deg

Gwasanaeth Cerdd

Gwasanaeth Cerdd

Mae Gwasanaeth Cerddoriaeth yn darparu gwersi cerddoriaeth o’r ansawdd gorau ar gyfer pob oed a gallu mewn amryw o leoliadau addysgol gan ysbrydoli pobl ifanc o Ferthyr Tudful i greu cerddoriaeth ar y cyd a chael hwyl.

Cynllun Strategaeth Cymraeg mewn Addysg

Cynllun Strategaeth Cymraeg mewn Addysg

Sut rydym ni yn anelu at gyrraedd canlyniadau a thargedau a amlinellir yn ei Chynllun Strategaeth Cymraeg mewn Addysg.

Fforwm Cyllideb Ysgolion

Fforwm Cyllideb Ysgolion

Mae’r Fforwm Cyllideb Ysgolion yn gorff ymgynghorol statudol yn cynnwys cynrychiolaeth o Benaethiaid, Llywodraethwyr, a chynrychiolwyr nad ydynt yn dod o ysgolion y mae’n ofynnol i’r Cyngor ymgynghori â nhw ar faterion ariannol sy’n effeithio ar ysgolion.

Chwarae ym Merthyr Tudful

Chwarae ym Merthyr Tudful

Credwn fod gan blant hawl sylfaenol i allu chwarae, a bod chwarae’n rhan annatod o’u mwynhad mewn bywyd ac yn cyfrannu at eu hiechyd a’u lles.

Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy

Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy

Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy

Llywodraethwyr Ysgol

Llywodraethwyr Ysgol

Gwybodaeth i Lywodraethwyr ac i ddarpar Lywodraethwyr Ysgol.

Education Other Than at School

Education Other Than at School

Nid yw pob plentyn yn hapus i gael ei addysgu mewn amgylchedd traddodiadol, yn y ffordd draddodiadol.

Cludiant Ysgol

Cludiant Ysgol

Cludiant Ysgol

Diogelu

Diogelu

Gwybodaeth Diogelu mewn Ysgolion. Mae’r cyfrifoldeb am ddiogelu ar bawb.

Y Bartneriaeth Busnes ac Addysg Gyda'n Gilydd (BETP)

Y Bartneriaeth Busnes ac Addysg Gyda'n Gilydd (BETP)

Ewch i wefan SEAL i ddarganfod mwy am waith y BETP

Ysgolion Bro

Ysgolion Bro

Ym Merthyr Tudful, rydym am i bob cymuned ganolbwyntio ar ddysgu gan feddu ar gyflawniadau uchel.

Mwy am MERTHYR.GOV.UK