Ar-lein, Mae'n arbed amser

Chwiliadau Cynllunio a Rhestrau Wythnosol

Mae Mynediad i'r Cyhoedd yn wasanaeth ar-lein am ddim sy'n eich galluogi i weld manylion am geisiadau cynllunio y mae'r Cyngor wedi'u cael. Mae Mynediad i'r Cyhoedd yn eich galluogi i:

  • Weld ffurflenni cais, lluniadau ac atodiadau a gyflwynwyd.
  • Tracio cynnydd cais
  • Gweld y Rhestr Wythnosol o geisiadau a gafwyd neu benderfyniadau a wnaed

Os ydych yn dymuno gweld dogfennau cynllunio gallwch ddefnyddio'r cyfleuster chwilio isod.

Parhau i Chwiiad Mynediad Cyhoeddus

Nid yw'r holl wybodaeth ar gael ar-lein felly os na allwch weld yr hyn rydych yn dymuno'i weld gallwch hefyd fynd i Swyddfeydd y Cyngor, Uned 5, Parc Busnes Triongl, Pentrebach, Merthyr Tudful, CF48 4TQ, neu gysylltu â ni ar y manylion isod.

Cysylltwch â Ni