Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwrandawiad 2: Strategaeth y Cynllun (25 Meh)

Mawrth 25 Meh 2019 am 13:00 – Strategaeth, cyflenwi ac isadeiledd y Cynllun

Agenda amended (13.06.19)

Rhestr o gyfranogwyr ac unrhyw ddatganiadau pellach a gyflwynwyd:

ID – Cynrychiolydd / Asiant

Cyflwyno Datganiad Pellach

Presennol 

MTCBC

 M2-MTCBC

Y

115 - Marvel Cyf cynrychiolwyd gan WYG

 -

 N

116 - Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi 

 M2-116 HBF

 Y

154 - Rhondda Cynon Taf CBC

 M2-154 RCT

 Y

207 - Ymddiriedolaeth Treftadaeth Merthyr Tudful  

 M2-207 MTHT

 Y

101 - Llywodraeth Cymru

 M2-101 WG (NON-PARTICIPANT STATEMENT)

 N

 

 

 

ED045 - Schedule Wythnos 1 Pwyntiau Gweithredu sy’n codi o Wrandawiadau 1 i 5 (11.07.19)

Cysylltwch â Ni