Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cymorth i fyw Gartref yn Annibynnol

Ein nod yw helpu pobl i aros yn ddiogel yn eu cartrefi gyhyd ag sy’n bosibl. Os ydych chi’n cael trafferth ag unrhyw beth i’w wneud â byw’n annibynnol, mae yna amrywiaeth o atebion a gwasanaethau i’ch helpu chi.

Ymateb Cychwynnol ac Ailalluogi

Dysgu am y mae’r Gwasanaeth Ymateb Cychwynnol ac Ailalluogi yn gweithio gyda phobl i wneud y mwyaf o’u lles a gwella lefelau annibyniaeth mewn gweithgareddau dyddiol yn dilyn dirywiad o ran galluogrwydd.

Gofal Cartref

Y gwasanaethau mae Gofal Cartref yn eu darparu a sut i gael mynediad atynt.

Pryd ar Glud

Gwybodaeth am y Gwasanaeth Pryd ar Glud.

Grant Cymorth Tai

Gwybodaeth am y Rhaglen Cefnogi Pobl.

Asesu pa Help sydd ei Angen Arnoch

Dysgu am y broses asesu a ddefnyddiwn i ddysgu am eich anghenion gofal a sut y gallwn eu bodloni.