Ar-lein, Mae'n arbed amser

Trwyddedau

Mae gwybodaeth am bob math o drwydded ar gael yma, o drwyddedau adloniant ac alcohol i fusnesau bwyd, manwerthwyr stryd a hamdden.

Ceisiadau Deddf Trwyddedu

Ceisiadau Deddf Trwyddedu

Trwyddedau Tacsi

Gwybodaeth ar a sut i wneud cais am y trwyddedau tacsi amrywiol.

Adloniant ac alcohol

Trwyddedau adloniant ac alcohol

Casgliadau elusennol

Casgliadau elusennol

Drwyddedau hapchwarae

Sut i wneud cais am Drwyddedau Hapchwarae.

Trwyddedau sy'n ymwneud ag anifeiliaid

Trwyddedau sy'n ymwneud ag anifeiliaid

Trwydded Caffi Stryd

Sut i wneud cais am drwydded caffi stryd

Trwydded masnachu ar y stryd

Gwybodaeth am drwyddedau masnachu ar y stryd

Ffyrdd a Phriffyrdd

Gwybodaeth am Gyfyngiadau Pwysau, Sgipiau Adeliadwyr ar y Priffyrdd, Sgaffaldau a Byrddau Hysbysebu.

Trwydded Cyflogi Plant

Sut i wneud cais am Drwydded Cyflogi Plant

Hamdden a Thriniaeth Bersonol

Tatŵio, aciwbigo a thyllu’r corff

Trwyddedau Ffrwydron a Thân Gwyllt

Trwyddedau Ffrwydron a Thân Gwyllt

Trwydded Tai Amlfeddiannaeth

Gwybodaeth am safonau a'r drwydded.

Trwydded wenwynau

Cofrestru am drwydded wenwynau.

Trwydded ffair

Gwybodaeth am Drwydded Ffair

Trwydded Drafnidiaeth y Sector Gwirfoddol

Gwybodaeth am drwyddedau bws mini

Trwydded Gweithredwr Pont Bwyso

Gwybodaeth am Drwyddedau Gweithredwr Pont Bwyso.

Delwyr Metel Sgrap

Delwyr Metel Sgrap