Ar-lein, Mae'n arbed amser

Trwyddedau

Mae gwybodaeth am bob math o drwydded ar gael yma, o drwyddedau adloniant ac alcohol i fusnesau bwyd, manwerthwyr stryd a hamdden.

Ceisiadau Deddf Trwyddedu

Ceisiadau Deddf Trwyddedu

Trwyddedau Tacsi

Gwybodaeth ar a sut i wneud cais am y trwyddedau tacsi amrywiol.

Adloniant ac alcohol

Trwyddedau adloniant ac alcohol

Casgliadau elusennol

Casgliadau elusennol

Drwyddedau hapchwarae

Sut i wneud cais am Drwyddedau Hapchwarae.

Trwyddedau sy'n ymwneud ag anifeiliaid

Trwyddedau sy'n ymwneud ag anifeiliaid

Trwydded Caffi Stryd

Sut i wneud cais am drwydded caffi stryd

Trwydded masnachu ar y stryd

Gwybodaeth am drwyddedau masnachu ar y stryd

Roads and Highways

Gwybodaeth am Weight Limits, Builders Skips on the Highways, Scaffolding and Hoarding

Trwydded Cyflogi Plant

Sut i wneud cais am Drwydded Cyflogi Plant

Leisure and personal treatment

Tattooing, acupuncture, ear piercing.

Trwyddedau Ffrwydron a Thân Gwyllt

Trwyddedau Ffrwydron a Thân Gwyllt

Trwydded Tai Amlfeddiannaeth

Gwybodaeth am safonau a'r drwydded.

Trwydded wenwynau

Cofrestru am drwydded wenwynau

Trwydded ffair

Gwybodaeth am Drwydded Ffair

Trwydded Drafnidiaeth y Sector Gwirfoddol

Gwybodaeth am drwyddedau bws mini

Trwydded Gweithredwr Pont Bwyso

Gwybodaeth am Drwyddedau Gweithredwr Pont Bwyso.

Delwyr Metel Sgrap

Delwyr Metel Sgrap