Ar-lein, Mae'n arbed amser

Y Dreth Gyngor

O ymholiadau am gyfrifon a thalu'ch treth Gyngor i broblemau o ran talu a Budd-daliadau Treth Cyngor.Y Dreth Gyngor Ar-lein

Mewngofnodi neu gofrestru i weld eich Cyfrif Treth Gyngor ar-lein

Taliadau’r Dreth Gyngor

Ceir llawer o ffyrdd o dalu eich Treth Gyngor, gan gynnwys talu ar-lein, dros y ffôn a thrwy Ddebyd Uniongyrchol.

Bandiau a Chostau Treth Gyngor

Bandiau a Chostau Treth Gyngor

Gostyngiadau i fand treth cyngor pobl anabl

Efallai gallwch hawlio gostyngiad os ydy rhywun sy'n byw yn yr eiddo'n anabl yn barhaol.

Gostyngiadau i Dreth Gyngor

Edrychwch a ydych yn gymwys i dalu llai.

Eithriadau i Dreth Gyngor

Edrychwch i weld a yw'ch eiddo wedi'i eithrio rhag talu Treth Gyngor.

Ydych chi'n cael anhawster yn talu'ch bil Treth Gyngor

Cymorth i leihau'ch bil a'r hyn sy'n digwydd os nad ydych yn talu'ch bil Treth Gyngor.

Gostyngiad i’ch Treth Gyngor

Os ydych ar incwm isel efallai gallwch hawlio gostyngiad i'ch bil Gwneud cais gostyngiad Treth Gyngor.

Premiymau’r Dreth Gyngor

Gwybodaeth am daliadau Premiwm

Pwy sy’n Gorfod Talu’r Dreth Gyngor

Pwy sy’n Gorfod Talu’r Dreth Gyngor

Cais am Ad-daliad

Cais am Ad-daliad

Gwneud cais i gael eich eithrio o Bremiwm Treth y Cyngor

Gwneud cais i gael eich eithrio o Bremiwm Treth y Cyngor