Ar-lein, Mae'n arbed amser

Treth y Cyngor

 O ymholiadau am gyfrifon a thalu'ch treth cyngor i broblemau o ran talu a Budd-daliadau Treth Cyngor.Y Dreth Gyngor Ar-lein

Mewngofnodi neu gofrestru i weld eich Cyfrif Treth Gyngor ar-lein

Taliadau’r Dreth Gyngor

Ceir llawer o ffyrdd o dalu eich Treth Gyngor, gan gynnwys talu ar-lein, dros y ffôn a thrwy Ddebyd Uniongyrchol.

Bandiau a Chostau Treth Cyngor

Bandiau a Chostau Treth Cyngor.

Gostyngiadau i fand treth cyngor pobl anabl

Efallai gallwch hawlio gostyngiad os ydy rhywun sy'n byw yn yr eiddo'n anabl yn barhaol.

Gostyngiadau i Dreth Cyngor

Edrychwch a ydych yn gymwys i dalu llai.

Eithriadau i Dreth Cyngor

Edrychwch i weld a yw'ch eiddo wedi'i eithrio rhag talu Treth Cyngor.

Ydych chi'n cael anhawster yn talu'ch bil Treth Cyngor

Cymorth i leihau'ch bil a'r hyn sy'n digwydd os nad ydych yn talu'ch bil Treth Cyngor.

Gostyngiad i’ch Treth Gyngor

Os ydych ar incwm isel efallai gallwch hawlio gostyngiad i'ch bil Gwneud cais gostyngiad Treth Cyngor.

Council Tax and Coronavirus (COVID-19)

Latest information for Council Tax and Coronavirus (COVID-19).

Taliadau Cymorth Costau Byw

Gweler isod y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru