Ar-lein, Mae'n arbed amser

Treth y Cyngor

 O ymholiadau am gyfrifon a thalu'ch treth cyngor i broblemau o ran talu a Budd-daliadau Treth Cyngor.Council Tax Online

Log in or register to see your Council Tax Account online.

Talu Treth Cyngor

There are several ways to pay your Council Tax, including Direct Debit, paying online and over the phone.

Bandiau a Chostau Treth Cyngor

Bandiau a Chostau Treth Cyngor.

Gostyngiadau i fand treth cyngor pobl anabl

Efallai gallwch hawlio gostyngiad os ydy rhywun sy'n byw yn yr eiddo'n anabl yn barhaol.

Gostyngiadau i Dreth Cyngor

Edrychwch a ydych yn gymwys i dalu llai.

Eithriadau i Dreth Cyngor

Edrychwch i weld a yw'ch eiddo wedi'i eithrio rhag talu Treth Cyngor.

Ydych chi'n cael anhawster yn talu'ch bil Treth Cyngor

Cymorth i leihau'ch bil a'r hyn sy'n digwydd os nad ydych yn talu'ch bil Treth Cyngor.

Gwneud cais Gostynigad Treth Cyngor

Os ydych ar incwm isel efallai gallwch hawlio gostyngiad i'ch bil Gwneud cais Gostynigad Treth Cyngor.

Council Tax - Coronavirus (COVID-19)

Council Tax - Coronavirus (COVID-19)

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y