Ar-lein, Mae'n arbed amser

Plâu, Llygredd a Hylendid Bwyd

Dewch o hyd i wybodaeth am hylendid mewn lleoedd bwyd ac am lygredd a rheoli plâu.

Ffioedd a thaliadau iechyd amgylcheddol

Manylion ar ffioedd presennol a thaliadau ar gyfer gwahanol wasanaethau a gynhaliwyd gan Adran Iechyd yr Amgylchedd.

Gofyn am Driniaeth Rheoli Plâu

Gwybodaeth am reoli plâu a chostau.

Cŵn yn Baeddu

Adrodd ar gŵn yn baeddu neu wneud cais i ardal gael ei glanhau.

Cerbydau wedi'u Gadael

Adrodd am gerbyd wedi’i adael.

Cwn coll a chwn crwydr

Sut i adrodd ar gi sy'n crwydro.

Cŵn yn cyfarth

Cyngor ar beth i'w wneud os ydy ci yn cyfarth yn barhaus.

Afiechydon heintus

Gwybodaeth am afiechydon heintus, achosion o heintiau ac ymchwiliadau.

Asbestos

Manylion am gael gwared ar asbestos yn ddiogel.

Niwsans

Adrodd ar faterion megis llygredd sŵn , llwch, mwg a golau.

Cwyno am sŵn

Gwybodaeth am ffynonellau cyffredin o lygredd sŵn a sut i adrodd arnynt.

Niwsans golau a llygredd golau

Gwybodaeth am niwsans golau a sut i ddelio â'r broblem.

Llygredd Aer

Gwybodaeth am lygredd aer ac ansawdd aer.

Tir Halogedig

Gwybodaeth am dir halogedig.

Gwagio tanciau septig a charthbyllau

Y prif fathau o ddraenio heb fod o'r prif gyflenwad a sut maent yn cael eu gwagio.

Sgorau hylendid bwyd

Mae'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yn eich helpu i ddewis ble i fwyta allan neu i siopa am fwyd.

Cwynion am fwyd

Sut i gwyno am fwyd.

Labelu bwyd a gwybodaeth am alergedd

Gwybodaeth am labelu bwyd ac alergedd.

Gorfodi'r gwaharddiad ysmygu

Gwybodaeth am orfodi lleoliadau a cherbydau di-fwg.

Strategaeth Toiledau Merthyr Tudful

Strategaeth Toiledau Merthyr Tudful