Dwll yn y ffordd

Beth yw’r broses o ddelio â cheudyllau a sut ydym ni’n blaenoriaethu?

Costau Parcio

Costau parcio, ffonio a thalu a thrwyddedau parcio

Talu neu Apelio yn erbyn Dirwy Parcio

Sut i dalu neu apelio yn erbyn dirwy

Rhybuddion Traffig

Rhybuddion Traffig

Trwyddedau Parcio

Ffioedd trwyddedau parcio a sut i wneud cais am un

Bathodyn Glas

Sut i wneud cais am fathodyn glas

Parking Location Map

Car park locations and opening times

Llifogydd a Draenio

Adrodd ar faterion llifogydd a draenio a chael gwybodaeth am reoli perygl llifogydd gan gynnwys dŵr o'r prif gyflenwad a charthffosydd cyhoeddus

Rheoli Traffig

Sut i wneud cais am farciau ffordd newydd, sut i wneud cais i gau ffyrdd, gwybodaeth am y cynllun traffig a rhagor

Ffyrdd a llwybrau troed

Gwaith ffordd, gwaith cynnal a chadw ar y ffyrdd a sut i adrodd ar broblem ar y ffordd

Gwneud cais am gerdyn bws person anabl

Darganfod meini prawf cymhwysedd a sut i wneud cais

Diogelwch y Ffyrdd

Gwybodaeth am hyfforddiant i blant ar groesi'r ffordd, beicio, camerâu cyflemder a phatrolau croesfannau ysgolion

ay o wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng h I L ll m N O P ph r rh s T th U w Y