Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwaith ffordd, gwaith cynnal a chadw ar y ffyrdd a sut i adrodd ar broblem ar y ffordd

Cynnal a Chadw

Cyngor ar gynnal a chadw’r priffyrdd a sut i hysbysu am broblem ar y priffyrdd.

Rhoi gwybod am Broblemau Priffyrdd Cyffredinol

Rhoi gwybod am Broblemau Priffyrdd Cyffredinol

Gwneud cais am gwrb is

Beth sydd angen i chi ei wneud er mwyn gwneud cais am gwrb is.

Adrodd am Ceudyllau

Beth yw’r broses o ddelio â cheudyllau a sut ydym ni’n blaenoriaethu.

Palmentydd

Gwybodaeth am gynnal a chadw palmantau.

Hysbysu am olau stryd

Ein hysbysu am nam i olau’r sytryd.

Report street furniture

Hysbysu am ddodrefn stryd sydd wedi cael niwed neu sydd ar goll.

Hysbysu am arwydd enw stryd sydd wedi ei niweidio neu sydd ar goll

Dywedwch wrthym am arwydd enw stryd sydd wedi ei niweidio neu sydd ar goll.

Cynnal a chadw - arolygon strwythurol

Gwybodaeth am arolygon a gynhaliwyd ar briffyrdd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Clirio eira

Gwybodaeth am glirio eira o'n Cynllun Cynnal a Chadw'r Gaeaf

Request or Report Gritting

Gwneud cais neu adrpdd am raeanu, ail-lenwi bin graean neu fin graean newydd.

Gorfodi

Gwybodaeth am Gynllun Rheoli'r Rhwydwaith Priffyrdd

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y