Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ffyrdd a llwybrau troed

Gwaith ffordd, gwaith cynnal a chadw ar y ffyrdd a sut i adrodd am broblem ar y ffordd.

Cynnal a Chadw

Cyngor ar gynnal a chadw’r priffyrdd a sut i hysbysu am broblem ar y priffyrdd.

Rhoi gwybod am Broblemau Priffyrdd Cyffredinol

Rhoi gwybod am Broblemau Priffyrdd Cyffredinol

Gwneud cais am bafin isel

Beth sydd angen i chi ei wneud er mwyn gwneud cais am bafin isel.

Adrodd am geudyllau

Beth yw’r broses o ddelio â cheudyllau a sut ydym ni’n blaenoriaethu.

Palmentydd

Gwybodaeth am gynnal a chadw palmantau.

Rhoi gwybod am oleuadau’r stryd

Rhoi gwybod am oleuadau stryd diffygiol.

Adrodd am ddodrefn stryd

Hysbysu am ddodrefn stryd sydd wedi cael niwed neu sydd ar goll.

Hysbysu am arwydd enw stryd sydd wedi ei niweidio neu sydd ar goll

Dywedwch wrthym am arwydd enw stryd sydd wedi ei niweidio neu sydd ar goll.

Cynnal a chadw - arolygon strwythurol

Gwybodaeth am arolygon a gynhaliwyd ar briffyrdd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Clirio eira

Gwybodaeth am glirio eira o'n Cynllun Cynnal a Chadw'r Gaeaf

Gwneud cais neu adrodd am raenu

Gwneud cais neu adrodd am raeanu, ail-lenwi bin graean neu fin graean newydd.

Gorfodi

Gwybodaeth am Gynllun Rheoli'r Rhwydwaith Priffyrdd

Rhwystrau

Hysbysu am rwystr ar y briffordd.

Hysbysu am broblem sydd yn ymwneud â phont

Hysbysu am broblem sydd yn ymwneud â phont.

Hysbysu am wal gynnal neu thanlwybr

Hysbysu am wal gynnal neu thanlwybr sy’n niweidiol.

Hysbysu am ddraen neu gwter llawn

Gadewch i ni wybod am ddraen neu gwter sy’n llawn.

Grât Gwli Coll neu Orchudd Twll Archwilio Coll

Sut i Roi Gwybod am Grât Gwli Coll neu Orchudd Twll Archwilio Coll.

Traffig a ddifrodwyd

Rhoi gwybod am oleuadau traffig a ddifrodwyd

Hysbysu am arwydd traffig sy’n niweidiol neu sydd ar goll.

Hysbysu am arwydd traffig sy’n niweidiol neu sydd ar goll.

Ordyfiant llystyfiant, coed neu wrychoedd sy’n bargodi

Sut i Roi Gwybod am ordyfiant llystyfiant, coed neu wrychoedd sy’n bargodi.

Lleiniau

Dod i wybod am waith cynnal a chadw ar leiniau a phwy sy’n gyfrifol amdanynt.